Meet de functiespecifieke vaardigheden, persoonlijkheid en fit van je kandidaten

Kommer snart

Japans (gevorderd/B1)

De Japanse (gevorderd/B1) test evalueert de Japanse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Japans mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Arabic (proficient/C1)

The Arabic (proficient/C1) test evaluates candidates’ knowledge of the Arabic language at the C1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can participate in demanding professional and social conversations in Arabic.
10 min

Arabisch (gevorderd/B1)

De Arabische (gevorderd/B1) test evalueert de Arabische vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Arabisch mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Japans (vergevorderd/C1)

De Japanse C1-test evalueert de kennis van kandidaten van de Japanse taal op C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Japans kunnen deelnemen.
10 min

Zweeds (vergevorderd/C1)

De Zweedse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van de kandidaten van het Zweeds op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Zweeds mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Noors (gevorderd/B1)

Op zoek naar kandidaten met gevorderde Noorse taalvaardigheden? Met onze Noors (gevorderd/B1) test kunt u de taalvaardigheid van kandidaten in het Noors evalueren op het B1-niveau van het CEFR-kader. Deze online test helpt u bij het aannemen van medewerkers die in het Noors kunnen communiceren over onderwerpen die vaak voorkomen op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Pools (vergevorderd/C1)

De Poolse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van kandidaten van het Pools op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Pools mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Pools (gevorderd/B1)

Deze Pools (gevorderd/B1) test evalueert de Poolse taalvaardigheid van kandidaten op het B1-niveau van het CEFR-framework. Met deze test kun je werknemers inhuren die kunnen communiceren in het Pools over onderwerpen die vaak voorkomen op het werk en in het dagelijks leven. De test is geschikt voor functies zoals customer support agents, sales representatives en andere medewerkers die een gevorderd niveau van het Pools nodig hebben om goed te presteren in hun functies. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Zweeds (gevorderd/B1)

De Zweedse (gevorderd/B1) test evalueert de Zweedse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Zweeds kunnen communiceren over onderwerpen die men op het werk en in het dagelijks leven vaak tegenkomt.
10 min

Spaans (hoger gevorderd/B2)

De Spaanse (hoger gevorderd/B2) test evalueert de Spaanse vaardigheden van een kandidaat op B2-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die vlot kunnen communiceren en die een brede waaier van gespecialiseerde onderwerpen kunnen begrijpen.
10 min

Noors (vergevorderd/C1)

De Noorse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van de kandidaten van het Noors op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Noors mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Frans (hoger gevorderd/B2)

De Franse (hoger gevorderd/B2) test evalueert de Franse vaardigheden van een kandidaat op B2-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die vlot kunnen communiceren en die een brede waaier van gespecialiseerde onderwerpen kunnen begrijpen.
10 min

Engels (elementair/A2)

De Engelse (elementaire/A2) test evalueert de Engelse vaardigheden van kandidaten op A2-niveau binnen het CEFR-kader. Het zal je helpen medewerkers in dienst te nemen die over eenvoudige routinetaken kunnen communiceren waarvoor basisgeletterdheid en directe uitwisseling van informatie nodig is.
10 min

Engels (intermediair/B1)

De Engelse (intermediair/B1) test evalueert de Engelse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau binnen het CEFR-kader. Deze test zal je helpen medewerkers aan te nemen die in het Engels kunnen communiceren over onderwerpen die je vaak op het werk en in het dagelijks leven tegenkomt.
10 min

Mandarijns (gevorderd/B1)

De Mandarijns (gevorderd/B1) test evalueert de kennis van het Mandarijns van een kandidaat op B1/gevorderd niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Mandarijns kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen op het werk en in het dagelijkse leven tegenkomt.
10 min

Nederlands (vergevorderd/C1)

De Nederlandse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van het Nederlands op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test helpt je bij het aannemen van medewerkers die kunnen deelnemen aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Nederlands.
10 min

Italiaans (vergevorderd/C1)

Op zoek naar kandidaten met uitstekende taalvaardigheid in het Italiaans voor uw organisatie? Met onze Italiaans (vergevorderd/C1) test kunt u de kennis van de Italiaanse taal van kandidaten beoordelen op het C1-niveau van het CEFR-framework. Deze test helpt u medewerkers aan te nemen die in staat zijn om deel te nemen aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Italiaans.
10 min

Spaans (vergevorderd/C1)

De Spaanse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van de Spaanse taal op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Spaans mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
12 min

Portugees – Portugal (vergevorderd/C1)

De Portugese (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van de Portugese taal op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Portugees mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Mandarijns (vergevorderd/C1)

De Mandarijnse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van het Mandarijns op C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Mandarijns mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Duits (vergevorderd/C1)

De Duitse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van de Duitse taal op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Duits mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Frans (vergevorderd/C1)

De Franse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van het Frans op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Frans kunnen deelnemen.
10 min

Engels (gevorderd/C1)

Deze Engels (gevorderd/C1) test evalueert de kennis van de Engelse taal op het C1-niveau van het CEFR-framework. Met deze test kun je werknemers inhuren die kunnen deelnemen aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Engels. De test is geschikt voor functies zoals editors, schrijvers, content creators, customer success managers en andere medewerkers die bekwaam moeten zijn in het Engels om goed te presteren in hun functies. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
12 min

Nederlands (gevorderd/B1)

Deze Nederlands (gevorderd/B1) test evalueert de Nederlandse taalvaardigheid van kandidaten op het B1-niveau van het CEFR-framework. Met deze test kun je werknemers inhuren die kunnen communiceren in het Nederlands over onderwerpen die vaak voorkomen op het werk en in het dagelijks leven. De test is geschikt voor functies zoals customer support agents, sales representatives en andere medewerkers die een gevorderd niveau van het Nederlands nodig hebben om goed te presteren in hun functies. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Italiaans (gevorderd/B1)

De Italiaanse (gevorderd/B1) test evalueert de Italiaanse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Italiaans kunnen communiceren over onderwerpen die vaak op het werk en in het dagelijks leven voorkomen.
10 min

Spaans (gevorderd/B1)

De Spaanse (gevorderd/B1) test evalueert de Spaanse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Spaans mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Portugees – Portugal (gevorderd/B1)

De Portugees-Portugal (gevorderd/B1) test evalueert de Portugese vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Portugees over onderwerpen kunnen communiceren die algemeen op het werk worden ontmoet.
10 min

Duits (gevorderd/B1)

De Duitse (gevorderd/B1) test evalueert de Duitse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Duits kunnen communiceren over onderwerpen die vaak op het werk en in het dagelijks leven worden ontmoet.
10 min

Frans (gevorderd/B1)

De Franse (gevorderd/B1) test evalueert de Franse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Frans over onderwerpen kunnen communiceren die algemeen op het werk en in het dagelijkse leven worden ontmoet.
10 min