CV's werken niet. Selectie op basis van vaardigheden wel.

Kies uit onze meer dan 300 kandidaat-vriendelijke vaardigheden en persoonlijkheidstests voor een snelle en nauwkeurige pre-employment screening

Zoek in onze testbibliotheek

Populair

Culturele verrijkingstest

Deze culturele verrijkingstest beoordeelt de manier waarop de waarden en het gedrag van een kandidaat zijn afgestemd op de waarden van je organisatie en het gedrag dat je ideale kandidaat succesvol zou maken in een specifieke functie. Dit wordt gebaseerd op een aangepaste vragenlijst die je invult.
10 min
Nieuwe test

Rust

Deze Rust test evalueert de kennis van Rust van een kandidaat. Deze screeningtest helpt u om Rust-ontwikkelaars aan te nemen die software kunnen maken met Rust en Rust-code kunnen lezen die door anderen is geschreven.
15 min
Kommer snart

Japans (gevorderd/B1)

De Japanse (gevorderd/B1) test evalueert de Japanse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Japans mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min
Nieuwe test

Programmeren: Algoritmen op Instapniveau

Deze coderingstest toetst het vermogen van kandidaten om een basisalgoritme te programmeren in een programmeertaal naar keuze. Je kunt instellen uit welke programmeertalen je kandidaten kunnen kiezen.
15 min
Nieuwe test

Codering: Algoritmen van gemiddeld niveau

Deze coderingstest toetst de programmeervaardigheden van kandidaten op gemiddeld niveau in de programmeertaal van hun keuze. Je kunt instellen uit welke programmeertalen je kandidaten kunnen kiezen.
35 min

Geavanceerde boekhouding (IFRS)

Op zoek naar kandidaten met uitgebreide boekhoudkundige kennis volgens de IFRS-standaarden? Met onze Geavanceerde Boekhouding (IFRS) test kunt u de boekhoudkundige vaardigheden van kandidaten evalueren, inclusief het boeken en berekenen van boekhoudkundige cijfers en het beheren van financiële gegevens volgens de IFRS-richtlijnen.
10 min

Artificial Intelligence

Deze Artificial Intelligence (AI)-test evalueert het inzicht van kandidaten in de belangrijkste AI-concepten en hun vermogen om situationele AI-taken op te lossen. Deze screeningtest helpt u kandidaten te identificeren die in staat zijn uiteenlopende zakelijke uitdagingen aan te gaan met behulp van AI.
10 min

Account Executive (B2B Sales)

Deze Account Executive (B2B Sales) test evalueert het vermogen van kandidaten om een commerciële relatie met bestaande klanten te beheren en nieuwe logodeals te sluiten. Deze test helpt u account executives te identificeren die in staat zijn complexe B2B verkoopprocessen af te handelen.
10 min

B2B Lead Generation

Deze B2B Lead Generation test evalueert de technische kennis en ervaring van kandidaten in lead generation en sales development. Deze test helpt u kandidaten te identificeren die in staat zijn te prospecteren en gekwalificeerde verkoopkansen te genereren.
10 min

Purchase manager

Deze inkoopmanagertest evalueert de vaardigheden van de kandidaat op het gebied van strategische sourcingvaardigheden, die relevant zijn voor de taken van inkoopmanagers. Deze screeningtest helpt u kandidaten aan te werven die effectief kunnen plannen en kritisch kunnen denken, vooral rond prijs
10 min

Merchandise Planner

Deze Merchandise Planner test evalueert de kwantitatieve vaardigheden van kandidaten en hun vermogen om de verkoop- en margedoelstellingen van het bedrijf te ondersteunen. Deze screeningtest helpt u merchandise planners aan te werven die in staat zijn effectieve merchandise plannen te ontwikkelen.
10 min

Algorithms for Software Engineering

De algoritmen voor software engineering test evalueert de kennis van kandidaten van algoritmische benaderingen en hun vermogen om situationele taken met behulp daarvan op te lossen. Deze test helpt u programmeurs te identificeren die bedreven zijn in het toepassen van algoritmen.
10 min

PostgreSQL

Deze PostgreSQL test beoordeelt de vaardigheden en kennis van kandidaten op het gebied van implementatie, beheer en optimalisatie van PostgreSQL. Deze test identificeert databasebeheerders met echte vaardigheden om met relationele databasesystemen met PostgreSQL om te gaan.
10 min

Smart Contracts

Deze Smart Contracts test evalueert de technische vaardigheden van een kandidaat met behulp van Solidity en smart contract structuur, evenals deployment en debugging. Deze test helpt u ontwikkelaars te identificeren die vaardig zijn in het werken met smart contracts op een blockchain.
10 min

Mechanisch redeneren

Op zoek naar kandidaten met goede mechanische redeneervaardigheden voor uw organisatie? Met onze Mechanisch redeneren test kunt u de kennis van basis mechanische en fysische concepten van kandidaten evalueren. Deze test helpt u individuen te identificeren die mechanische principes kunnen toepassen om problemen op te lossen.
10 min

Kotlin (Coding): Working with Arrays

De Kotlin Coding-test evalueert de vaardigheid van kandidaten om met arrays te werken. In deze test krijgen kandidaten 30 minuten de tijd om een kort algoritme te maken waarin arrays worden gebruikt en waarbij rekening wordt gehouden met alle gegeven vereisten. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van Android developers, mobiele developers en andere functies waarbij kennis van het werken met arrays in Kotlin vereist is. De test helpt bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
20 min

JavaScript (programmeren): algoritmen op instapniveau

De online JavaScript coderingstest beoordeelt de programmeervaardigheden van kandidaten door middel van het programmeren van een klein algoritme in JavaScript, waarbij hun basisprogrammeer vaardigheden worden getest. Deze vaardigheidstest helpt je bij het identificeren van ontwikkelaars met de meest essentiële JavaScript vaardigheden. Met deze test kunnen bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten instapniveau ontwikkelaars aannemen die JavaScript gebruiken in hun technologiestack. De test helpt bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
15 min

Penetration

Deze penetratietest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om pentesting uit te voeren. Met deze aanwervingstest kunt u experts op het gebied van penetratietesten aannemen die kritieke zwakke plekken in de beveiliging kunnen ontdekken en rapporteren.
10 min

B2C telesales

Deze B2C-telesales test evalueert het vermogen van een kandidaat om business-to-consumer producten te verkopen via de telefoon, ongeacht of de gesprekken inkomend of uitgaand zijn. Deze test helpt u werknemers aan te werven die deals kunnen sluiten en goede relaties met klanten kunnen onderhouden.
10 min

Financial Math

Deze toets beoordeelt het vermogen van een kandidaat om wiskundige berekeningen uit te voeren die essentieel zijn voor het vaststellen en evalueren van financiële resultaten. De test helpt u kandidaten te identificeren die deze berekeningen efficiënt en nauwkeurig kunnen uitvoeren.
10 min

Adobe InDesign

Deze Adobe InDesign test evalueert het vermogen van een kandidaat om effectief te werken met de ontwerptool van Adobe. Deze aanwervingstest zal u helpen ontwerpers en creatieve professionals aan te werven die solide ontwerpwerken kunnen ontwikkelen op basis van InDesign.
10 min

Sage 300

Deze Sage 300-test evalueert de technische kennis van de software en het vermogen van kandidaten om zowel dagelijkse transacties als routinematige periodieke processen uit te voeren. Deze test helpt u kandidaten te identificeren die goed vertrouwd zijn met Sage 300 en het effectief gebruiken.
10 min

Jira Software Cloud

Deze Jira Software Cloud-test beoordeelt de technische kennis van Jira Software Cloud van kandidaten, evenals hun vermogen om de rol van Jira-beheerder op zich te nemen en deze te configureren om aan de behoeften van uw organisatie en Agile-teams te voldoen.
10 min

Market Analysis

Op zoek naar kandidaten met vaardigheden in Market Analysis? Onze Market Analysis test evalueert het vermogen van kandidaten om marktfactoren te begrijpen en te interpreteren om marketing- en bedrijfsbeslissingen te optimaliseren.
10 min

Market research

This market research test will evaluate candidates' judgment and experience in carrying out the market research process, from planning to data presentation. This test helps identify candidates who have been in this role for several years.
10 min

Arabic (proficient/C1)

The Arabic (proficient/C1) test evaluates candidates’ knowledge of the Arabic language at the C1 level of the CEFR framework. This test will help you hire employees who can participate in demanding professional and social conversations in Arabic.
10 min

Kotlin (coding): entry-level algorithms

Deze coderingstest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in Kotlin te programmeren, waarbij hun basisprogrammeervaardigheden worden getest. Met behulp van een korte en eenvoudige coderingstaak helpt deze test u ontwikkelaars te identificeren met de meest essentiële Kotlin-vaardigheden.
15 min

Kooktechnieken

Deze test van kooktechnieken evalueert de capaciteit van een kandidaat om gemeenschappelijke kooktechnieken in een situationele keukenopstelling effectief te gebruiken. Deze screeningtest helpt je werknemers in dienst te nemen die ervaring hebben met een breed scala aan kooktechnieken.
10 min

Arabisch (gevorderd/B1)

De Arabische (gevorderd/B1) test evalueert de Arabische vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Arabisch mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Japans (vergevorderd/C1)

De Japanse C1-test evalueert de kennis van kandidaten van de Japanse taal op C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Japans kunnen deelnemen.
10 min

Google Sheets

Deze Google Sheets-test evalueert de mate waarin kandidaten vertrouwd zijn met de technische functies van het spreadsheet-programma en hun vaardigheid in het gebruik ervan voor databeheer en -analyse. Deze test helpt kandidaten te identificeren met een goede kennis van het gebruik van Google Sheets.
10 min

Onderhoud van apparatuur

Deze test van het Onderhoud van apparatuur evalueert de technische vaardigheden en de capaciteiten van een kandidaat om materiaalonderhoud voor algemeen voorkomend zwaar materiaal te begrijpen, te evalueren en uit te voeren. Deze test helpt je bekwame en geschoolde technici te identificeren.
10 min

IT/Engineering Microsoft 365

Op zoek naar kandidaten met technische vaardigheden in Microsoft 365? Onze Microsoft 365 test evalueert de technische vaardigheden van kandidaten met het Microsoft 365 platform, inclusief Exchange Online, Azure Active Directory, SharePoint en Microsoft Teams.
10 min

Google Slides

Deze Google Slides-test evalueert de kandidaten op hun technische kennis van het programma en hun vermogen om op een slimme en efficiënte manier aantrekkelijke diareeksen te designen en op te bouwen.
10 min

Gatsby.js

Deze Gatsby.js-test evalueert kandidaten op hun kennis van het Gatsby framework en hun vermogen om websites te maken met deze technologie. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren die snelle en responsieve statische sites tot stand kunnen brengen.
10 min

Bash

Deze Bash-test identificeert kandidaten die doeltreffend kunnen werken met de Bash-shell in Linux en andere relevante implementaties. Deze screeningtest helpt je een ontwikkelaar met Bash-vaardigheden aan te werven om de efficiëntie en doeltreffendheid in je bedrijf te verbeteren.
10 min

Cryptografie

Deze cryptografietest evalueert het vermogen van een kandidaat om cryptografiegerelateerde problemen op te lossen. Deze screeningtest helpt je cryptografen aan te werven die weten hoe ze de gevoelige data van je bedrijf veilig kunnen houden.
10 min

Active Directory

Deze Active Directory-test beoordeelt de implementatie- en beheervaardigheden bij de aanwerving. De test helpt werkgevers kandidaten te identificeren die Active Directory effectief kunnen installeren, bedienen en troubleshooten in een klein tot middelgroot computernetwerk.
10 min

HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)

Deze HVAC-test (verwarming, ventilatie en koeling) beoordeelt de bekwaamheid van een kandidaat om HVAC-apparatuur te onderhouden. Met deze screeningtest kun je technici met praktische, praktijkervaring aanwerven.
10 min

Objectgeoriënteerd programmeren

Deze OOP-test (Object-Oriented Programming) evalueert kandidaten op hun kennis van OOP-concepten en hun vermogen om programmeeropdrachten op te lossen door deze concepten toe te passen. Deze aanwervingstest helpt je ontwikkelaars te identificeren die goed thuis zijn in OOP.
10 min

Flask

Deze Flask-test beoordeelt kandidaten op hun technische vaardigheden in het gebruik van het Flask-framework en hun vermogen om de functies effectief te implementeren om een goed afgeronde full-stack webapplicatie te maken volgens de best practices.
10 min

Accounting terminology (US)

De Accounting terminologie (US) test evalueert praktische vaardigheden van kandidaten in het begrijpen van verschillende boekhoudkundige termen met betrekking tot financiële overzichten, boekhoudkundige gegevens en andere aspecten van financiële transacties. Deze screeningstest richt zich op termen die in de Verenigde Staten worden gebruikt. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van accountants, boekhouders, auditors, actuarissen, medewerkers, controllers, analisten en iedereen die regelmatig met financiële informatie werkt. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

SAP Ariba

Deze SAP Ariba test zal de technische en functionele vaardigheden van supply chain medewerkers en consultants met SAP Ariba beoordelen en helpt je bij het identificeren van degenen die goed thuis zijn in creatieve oplossingen en efficiënte SAP Ariba-operaties. SAP Ariba is een toonaangevend platform voor supply chain management en inkoopprocessen. Met deze test kun je ervoor zorgen dat je het beste talent inhuurt dat bekwaam is in SAP Ariba en in staat is om effectieve supply chain en inkoopstrategieën te ontwikkelen en te implementeren. Het is geschikt voor functies zoals SAP consultants, supply chain management consultants, supplier relationship management consultants, enzovoort. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Transportcoördinator

Deze test van de transportcoördinator evalueert de capaciteit van een kandidaat om zeer belangrijke vaardigheden te gebruiken die door de rol worden vereist Deze screeningtest zal je helpen transportcoördinatoren te nemen die kritisch kunnen denken en de rendabelste besluiten voor jouw bedrijf nemen.
10 min

Computervaardigheden (Mac)

De test op computervaardigheden (Mac) is bedoeld om kandidaten te beoordelen op hun basiskennis en vaardigheid in het gebruik van computers en aanverwante technologie in een werkomgeving. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die klaar zijn om basiswerkzaamheden op een computer uit te voeren.
10 min

Elasticsearch

Deze Elasticsearch-test beoordeelt kandidaten op hun technische vaardigheden in het gebruik van Elasticsearch en hun vaardigheid in het implementeren, configureren en integreren ervan met andere relevante ELK-stacktools. Deze aanwervingstest helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in het gebruik van Elasticsearch.
10 min

AJAX

Deze AJAX-test evalueert de kandidaten op hun kennis van asynchrone netwerkverzoeken en hun toepassingen. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren die goed toepassingen kunnen designen die in staat zijn om zich dynamisch te updaten op basis van asynchroon opgehaalde gegevens.
10 min

Drupal

Deze drupal-test evalueert kandidaten op hun technische vaardigheden om Drupal-sites te bouwen en te beheren. Met deze test vind je je volgende Drupal-expert. Gebruik deze aanwervingstest om kandidaten te identificeren die effectief en efficiënt met Drupal CMS kunnen werken.
10 min

GHS-veiligheid

Deze GHS-veiligheidstest evalueert het vermogen van een kandidaat om het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS) op zijn werkplek te begrijpen en toe te passen om veilige praktijken te waarborgen.
10 min

Confluence-cloud

De Confluence Cloud-testen evalueren kandidaten op hun technische kennis van de software en hun vermogen om beheertaken en gebruikershandelingen uit te voeren. Deze test helpt je gebruikers te identificeren die een goede kennis hebben van Confluence Cloud en er doeltreffend mee kunnen werken.
10 min

SolidWorks 3D CAD

Deze SolidWorks 3D CAD-test evalueert kandidaten op hun vaardigheid in de SolidWorks-software, alsook hun begrip in de wijze waarop de software moet worden toegepast als hulpmiddel bij het oplossen van praktische problemen op het gebied van engineering, design en productie.
10 min

MariaDB (Dev)

Deze MariaDB-(ontwikkel)test evalueert de bekwaamheid van een kandidaat om in MariaDB te ontwikkelen. Deze screeningtest helpt je MariaDB-experts aan te werven die je database effectief kunnen beheren.
10 min

Keras

Deze Keras-test evalueert kandidaten op hun kennis van Keras en hun vermogen om situationele taken op te lossen met behulp van de functionaliteiten van de deep learning API. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in Keras.
10 min

Google Docs

Deze Google Docs-test evalueert de kandidaten op hun technische kennis van de software en hun vermogen om documenten aan te maken voor op papier en op het web. Deze test helpt je documentmakers te identificeren met een goede kennis van Google Docs en die er doeltreffend mee kunnen werken.
10 min

PowerShell

Deze PowerShell-test beoordeelt de technische kennis van een kandidaat van de scripttaal. Met deze screeningtest werf je werknemers aan die PowerShell-scripts door en door begrijpen en ook kunnen schrijven
10 min

Matplotlib

Deze Matplotlib-test evalueert kandidaten op hun kennis van Matplotlib en hun vermogen om situationele taken op te lossen met behulp van de functionaliteiten van de Python-bibliotheek. De test helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in Matplotlib.
10 min

Git

Deze Git-test evalueert kandidaten op hun technische kennis van Git. Deze test helpt je ingenieurs en ontwikkelaars te identificeren die een goede kennis hebben van Git en er als tool mee kunnen werken op grote softwareprojecten.
10 min

SQL Server Management Studio

Deze SQL Server Management Studio (SSMS) test is ontworpen om te beoordelen of kandidaten in staat zijn de SSMS tools te gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van databases op SQL Servers. Deze screeningtest helpt u kandidaten aan te nemen die SSMS effectief kunnen gebruiken.
10 min

Microsoft SQL Server

Deze Microsoft SQL Server-test beoordeelt het vermogen van een kandidaat om effectief te werken in Microsoft SQL Server. Deze screeningtest helpt je SQL Server-professionals aan te werven met hands-on ervaring in ontwikkeling en beheer.
10 min

Clean code

Clean code is het kenmerk van een kwaliteitsvolle software-ingenieur. Clean code kan het verschil betekenen tussen duizenden euro's verspillen aan een project of het vanaf de eerste keer goed doen. Deze screeningtest valideert het vermogen van een ingenieur om onderhoudsvriendelijke code te schrijven.
10 min

VMware

Deze VMware-test evalueert kandidaten op hun technische bekwaamheid en hun vertrouwdheid met VMware vSphere, virtuele machines en aanverwante technologieën. Deze screeningtest helpt je VMware virtualisatie-experts aan te werven om je kostenbeheersing en efficiëntie te verbeteren.
10 min

SketchUp Pro

Deze SketchUp Pro-test evalueert kandidaten op hun vaardigheden met de software en hun vermogen om gedetailleerde en georganiseerde 3D-modellen te maken voor presentaties en fotorealistische renderings. Deze aanwervingstest identificeert vaardige, intermediaire SketchUp Pro-gebruikers.
10 min

Oracle DBMS

Deze test over Oracle DBMS zal de technische kennis van Oracle Database van de kandidaten nagaan, inclusief database-architectuur, opslagstructuur, schema-objecten, back-up- en hersteltechnieken, en databasebeveiligingsbeheer.
10 min

Pandas

De Pandas vaardighedentest evalueert de technische kennis van kandidaten over Pandas en hun vermogen om situatietaken op te lossen met behulp van de functionaliteiten van deze Python-bibliotheek. Deze pre-employment vaardighedentest helpt je bij het identificeren van kandidaten die gegevens effectief kunnen manipuleren met behulp van Pandas. De test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van Data Analysts, data engineers, data scientists, machine learning engineers, machine learning scientists, python engineers en andere functies die een sterke kennis van Pandas vereisen. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

Groeimarketing (B2C/e-commerce)

Deze groeimarketingtest evalueert de diepte en breedte van de multidomein marketingkennis van de kandidaten en hun vermogen om groeibelemmeringen te diagnosticeren, groeiplannen te ontwikkelen en deze te implementeren voor een B2C- of e-commerce-bedrijf.
10 min

Budgettering

Deze budgetteringstest evalueert de begrotingscapaciteit van de kandidaat. Deze screening test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die financiële beleidslijnen en controles begrijpen en kunnen toepassen en begrotingen creëren en analyseren.
10 min

Diepgaande gegevensanalyse

Deze EDA-test (diepgaande gegevensanalyse) evalueert het vermogen van een kandidaat om gegevens te begrijpen en statistisch te interpreteren om bruikbare inzichten af te leiden. Deze test voor werving helpt je kandidaten te identificeren die goed vertrouwd zijn met EDA en diverse statistische analyses.
10 min

Figma

Deze Figma-test evalueert kandidaten op hun technische kennis van de software en hun vermogen om designs te creëren die UX/UI prijzen met behulp van Figma's designsysteem. Deze test helpt je designers te identificeren met een goede kennis van Figma en die er doeltreffend mee kunnen werken.
10 min

CNC-machinist (imperiale metingen)

Deze test evalueert de kennis en ervaring van potentiële CNC-machinist in het bedienen, programmeren en bewerken van onderdelen met CNC-machines en identificeert kandidaten die bekwaam zijn in het veld en hun ervaring in CNC-productie kunnen bewijzen.
10 min

CNC-machinist (metrische metingen)

Deze test beoordeelt de kennis en ervaring van potentiële CNC-machinisten in het bedienen, programmeren, bewerken van onderdelen met CNC-machines en identificeert kandidaten die bekwaam zijn in het vakgebied en hun ervaring in CNC-productie kunnen bewijzen.
10 min

NumPy

Deze NumPy-test evalueert kandidaten op hun kennis van NumPy en hun vermogen om situationele taken op te lossen met de functionaliteiten van de Python-bibliotheek. De test helpt je kandidaten te identificeren die vaardig zijn in NumPy.
10 min

.NET

De .NET online vaardighedentest evalueert de technische kennis van kandidaten over het .NET framework en hun vermogen om zowel voor Windows als het web applicaties te maken. Deze pre-employment vaardighedentest helpt je bij het identificeren van ontwikkelaars die goed thuis zijn in het .NET framework en het effectief kunnen gebruiken. De test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van .NET developers met 2-3 jaar ervaring. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

Technische ondersteuning helpdeskmedewerker

De test voor Technische ondersteuning helpdeskmedewerker beoordeelt de technische bekwaamheid van kandidaten en hun vermogen om interne technische ondersteuning te bieden. Deze test zal je helpen een kandidaat met kennis van netwerken, veiligheid, en het oplossen van problemen te identificeren.
10 min

jQuery

De jQuery-test evalueert de kennis van kandidaten op het gebied van jQuery-selectors, methoden, event handlers, animaties en DOM-traversie. Met deze test kun je kandidaten identificeren die jQuery effectief kunnen gebruiken om JavaScript op je websites eenvoudiger te maken. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van front-end developers, full-stack developers, web developers, JavaScript developers en andere functies die een gemiddelde kennis van jQuery vereisen. De test helpt bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

Ansible

Deze ansible-test evalueert het vermogen van een kandidaat om ansible effectief en efficiënt te gebruiken. Deze screeningtest helpt je een uitstekende ansible-ingenieur te vinden en aan te werven om met ansible de automatisering in je bedrijf tot stand te brengen, te beheren of te verbeteren.
10 min

REST API

Deze REST API-test evalueert de technische kennis van een kandidaat en zijn vermogen om algemeen aanvaarde REST API-normen te volgen voor zowel de creatie als de implementatie van een RESTful API. Deze aanwervingstest helpt je ingenieurs te identificeren die schaalbare API's kunnen bouwen.
10 min

Terraform

Deze Terraform-test evalueert kandidaten op hun technische kennis van Terraform. Deze test helpt je ingenieurs te identificeren die een goede kennis hebben van Terraform en er effectief mee kunnen werken als tool om infrastructuur als code te implementeren.
10 min

ASP.NET (inclusief ASP.NET Core)

Deze ASP.NET test evalueert de technische kennis van een kandidaat van het ASP.NET framework en hun vermogen om webapplicaties en services te maken. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren die goed vertrouwd zijn met het ASP.NET framework en het effectief gebruiken.
10 min

Contentstrategie

Deze test van de contentstrategie evalueert de capaciteit van een kandidaat om met het juiste publiek te resoneren en gekwalificeerd verkeer te kweken dat door inhoud omzet. Deze test zal je helpen tevreden marketeers in te nemen die in het strategische denken bekwaam zijn.
10 min

Motivatie

Gebaseerd op Oldham & Hackman's Job Characteristics Model, meet de baanvoorkeurentest de mate waarin de verwachtingen van je kandidaten overeenkomen met je vacature, aan de hand van een aangepaste vragenlijst die zowel jij als de kandidaat invult.
15 min

Go (programmeren): debugging

Deze Go-programmeertest beoordeelt het vermogen van de kandidaat om Goland-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen voor deze geavanceerde programmeertest 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

Directeur aankoop (lokale aanbesteding)

Deze proef van het staflid aankoop evalueert de capaciteit van een kandidaat om plaatselijk geleverde materialen en diensten te kopen. Deze screeningtest helpt je bij het aannemen van aankoopmanagers die de volledige procure-to-pay (P2P) cyclus kunnen uitvoeren en voltooien.
10 min

Directe aankoop (overzeese aanschaf)

Deze proef van het staflid aankoop evalueert de capaciteit van een kandidaat om de materialen en de diensten van internationale afkomst te kopen. Deze screeningtest helpt je bij het aannemen van aankoopmanagers die de volledige procure-to-pay (P2P) cyclus kunnen uitvoeren en voltooien.
10 min

Account management

Deze test voor account management beoordeelt het vermogen van een kandidaat om accounts effectief te bedienen en uit te breiden. Deze test zal je helpen account management experts in te huren die de opbrengsten verhogen terwijl ze strategische relaties voor je bedrijf opbouwen en onderhouden.
10 min

Go (programmeren): intermediaire problemen

De online Go/Golang coding test evalueert de programmeervaardigheden van kandidaten op een tussenliggend niveau in Golang. Kandidaten hebben 30 minuten de tijd om een probleem op te lossen in Go of een gegevensstructuur te implementeren. Deze pre-employment skills test helpt je bij het aannemen van mid-level Go-ontwikkelaars. Met deze test kunnen bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten de best passende kandidaten identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
35 min

Go (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze Go-programmeertest beoordeelt kandidaten op hun vermogen om een klein algoritme in Golang te programmeren, en test zo hun programmeervaardigheden op basisniveau. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze test je ontwikkelaars met de meest essentiële Go-vaardigheden te identificeren.
15 min

Computervaardigheid (pc)

De computervaardigheidstest is bedoeld om de basiskennis en het vermogen te beoordelen om computers en aanverwante technologie in een werkomgeving te gebruiken. Deze test helpt u kandidaten te identificeren die basisfuncties op een computer kunnen uitvoeren.
10 min

Zweeds (vergevorderd/C1)

De Zweedse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van de kandidaten van het Zweeds op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Zweeds mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Geometrische dimensionering & tolerantie (GD&T)

Op zoek naar kandidaten met kennis van Geometrische Dimensionering en Tolerantie (GD&T)? Onze GD&T test evalueert het vermogen van kandidaten om tekeningen te begrijpen met behulp van de taal van GD&T en de huidige ASME Y14.5 normen.
10 min

Ruby (programmeren): debugging

Deze Ruby-programmeertest beoordeelt het vermogen van de kandidaat om Ruby-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks gestelde eisen. Kandidaten krijgen voor deze Ruby-debuggingtest 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren
30 min

Noors (gevorderd/B1)

Op zoek naar kandidaten met gevorderde Noorse taalvaardigheden? Met onze Noors (gevorderd/B1) test kunt u de taalvaardigheid van kandidaten in het Noors evalueren op het B1-niveau van het CEFR-kader. Deze online test helpt u bij het aannemen van medewerkers die in het Noors kunnen communiceren over onderwerpen die vaak voorkomen op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Express.js

Deze Express.js-test evalueert kandidaten op hun vermogen om back-end-applicaties te designen en te bouwen met het Express.js framework, zodat je ontwikkelaars kunt aanwerven die bedreven zijn in alle Express.js-functionaliteiten, vanaf het configureren tot het schrijven van complexe middleware.
10 min

Ruby (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze codeertest evalueert de vaardigheden van kandidaten met algoritmen op instapniveau in Ruby. De test geeft kandidaten 10 minuten om een eenvoudig codeerprobleem op te lossen met behulp van Ruby. Deze codeertest zal je helpen Ruby ontwikkelaars aan te nemen op instapniveau met groeipotentieel.
15 min

Ruby (programmeren): gegevensstructuren

Deze programmeertest evalueert kandidaten op hun vaardigheden met gegevensstructuren in Ruby. De test geeft kandidaten 30 minuten om een probleem op te lossen met Ruby-taalstructuren. Deze programmeertest helpt je Ruby-ontwikkelaars van intermediair niveau met sterke vaardigheden aan te nemen.
30 min

Instructies begrijpen

De test Instructies begrijpen evalueert het vermogen van een kandidaat om instructies in vele verschillende vormen, en in een verscheidenheid van contexten, te begrijpen en te volgen. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die instructies correct kunnen verwerken en volgen.
10 min

Pools (vergevorderd/C1)

De Poolse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van kandidaten van het Pools op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Pools mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Grondbeginselen van elektriciteit

Deze test over de grondslagen van elektriciteit beoordeelt de kennis van kandidaten over de basisbeginselen en -onderwerpen van elektriciteit. De test helpt je kandidaten te identificeren die elektrische circuits en apparatuur kunnen benaderen om problemen op te lossen of onderhoud uit te voeren.
10 min

Pools (gevorderd/B1)

Deze Pools (gevorderd/B1) test evalueert de Poolse taalvaardigheid van kandidaten op het B1-niveau van het CEFR-framework. Met deze test kun je werknemers inhuren die kunnen communiceren in het Pools over onderwerpen die vaak voorkomen op het werk en in het dagelijks leven. De test is geschikt voor functies zoals customer support agents, sales representatives en andere medewerkers die een gevorderd niveau van het Pools nodig hebben om goed te presteren in hun functies. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Zweeds (gevorderd/B1)

De Zweedse (gevorderd/B1) test evalueert de Zweedse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Zweeds kunnen communiceren over onderwerpen die men op het werk en in het dagelijks leven vaak tegenkomt.
10 min

Magazijnsupervisor

Deze test voor magazijnsupervisor beoordeelt het vermogen van een kandidaat om met succes toezicht te houden op complexe magazijnactiviteiten. Deze screeningstest kan ervoor zorgen dat je een magazijnsupervisor in dienst neemt die geschikt is om de belangrijkste magazijnverrichtingen te begeleiden.
10 min

Spaans (hoger gevorderd/B2)

De Spaanse (hoger gevorderd/B2) test evalueert de Spaanse vaardigheden van een kandidaat op B2-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die vlot kunnen communiceren en die een brede waaier van gespecialiseerde onderwerpen kunnen begrijpen.
10 min

Noors (vergevorderd/C1)

De Noorse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van de kandidaten van het Noors op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Noors mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Typescript (programmeren): debugging

Deze TypeScript-programmeertest beoordeelt het vermogen van de kandidaat om TypeScript-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen voor deze geavanceerde programmeertest 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

TypeScript (programmeren): algoritmen op intermediair niveau

Deze TypeScript-programmeertest beoordeelt kandidaten op hun bekwaamheid om algoritmen op intermediair niveau te programmeren en evalueert zo hun vaardigheden in Typescript. Deze test helpt je ontwikkelaars te identificeren van intermediair niveau met 2-3 jaar ervaring in de programmeertaal.
35 min

TypeScript (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze TypeScript-coderingstest beoordeelt het vermogen van kandidaten om een algoritme op instapniveau in TypeScript te programmeren, waarbij hun basisvaardigheden op het gebied van programmeren worden geëvalueerd. Deze test helpt je bij het identificeren van beginnende ontwikkelaars met de meest essentiële TypeScript-vaardigheden.
15 min

Frans (hoger gevorderd/B2)

De Franse (hoger gevorderd/B2) test evalueert de Franse vaardigheden van een kandidaat op B2-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die vlot kunnen communiceren en die een brede waaier van gespecialiseerde onderwerpen kunnen begrijpen.
10 min

AutoCAD

Deze AutoCAD-test evalueert het vermogen van kandidaten om tekeningen te maken, te bewerken en te beheren die relevant zijn voor elke bedrijfstak in zowel 2D als 3D. Met deze screeningtest kun je designexperts aanwerven die bekwaam zijn in AutoCAD en geen extra training behoeven.
10 min

Producteigenaar

Deze Producteigenaar-test evalueert de vaardigheden van een kandidaat als producteigenaar in een Scrum-team. Deze screeningtest zal je helpen om ervaren producteigenaars aan te nemen die de productontwikkeling efficiënt kunnen beheren in een flexibele omgeving.
10 min

Financial accounting (US GAAP)

This financial accounting (US GAAP) test evaluates candidates’ ability to record, classify, and summarize accounting transactions according to US GAAP. This screening test will help you om aan te nemen experts with practical financial accounting skills.
10 min

Magazijnverzamelaar

Deze test voor magazijnverzamelaars beoordeelt de capaciteit van een kandidaat om magazijnverzamelingsactiviteiten te plannen, uit te voeren en te verifiëren. Deze screeningtest kan ervoor zorgen dat je een magazijnverzamelaar in dienst neemt die taken betrouwbaar en nauwkeurig kan uitvoeren.
10 min

Financiële administratie (IFRS)

Deze test over financiële administratie (IFRS) beoordeelt het vermogen van kandidaten om boekhoudkundige transacties te registreren, te classificeren en samen te vatten volgens IFRS. Deze screeningstest helpt je om deskundigen aan te nemen met praktische financiële boekhoudkundige vaardigheden.
10 min

Ruby on Rails

Deze Ruby on Rails test evalueert de vaardigheden van kandidaten in het gebruik van het Ruby on Rails framework. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die Ruby op Rails efficiënt kunnen gebruiken en onafhankelijk kunnen werken aan ontwikkelingsprojecten.
10 min

C# (programmeren): debugging

Deze C#-debuggingtest evalueert kandidaten op hun vermogen om C# code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

C# (programmeren): datastructuren

Op zoek naar geschikte mid-level C# ontwikkelaars? Onze C# Datastructuren test evalueert de vaardigheden van kandidaten met betrekking tot datastructuren in C#. Deze online test geeft kandidaten 30 minuten om een probleem op te lossen met behulp van C# taalconstructies.
30 min

C# (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze C#-programmeertest beoordeelt kandidaten op hun vermogen om een klein algoritme in C# te programmeren en test hun programmeervaardigheden op basisniveau. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze test je ontwikkelaars met de meest essentiële C# vaardigheden te identificeren.
15 min

SQLite (programmeren): vragen op intermediair niveau

Deze SQLite-programmeertest evalueert de vaardigheden van kandidaten in het creëren van een query in een database van gemiddelde complexiteit. Het schotelt de kandidaat een realistisch scenario voor waarvoor SQLite-zoekvaardigheden op intermediair niveau nodig zijn.
30 min

React

Op zoek naar ervaren React ontwikkelaars? Onze React test evalueert de vaardigheden van kandidaten in de belangrijkste concepten van React, evenals hun bekwaamheid en vertrouwdheid met de meest gebruikte geavanceerde concepten.
10 min

SQLite (programmeren): databasebewerkingen op instapniveau

Deze SQLite-programmeertest beoordeelt het vermogen van kandidaten om een eenvoudige database te manipuleren en een query te maken die voldoet aan de vereisten. Het schotelt kandidaten een realistisch scenario voor waarvoor SQLite-vaardigheden op instapniveau vereist zijn.
20 min

QuickBooks Online (Britse versie)

Deze QuickBooks Online-test beoordeelt de vaardigheid van kandidaten in de Britse versie van de software, waaronder hun vermogen om te navigeren, transacties te verwerken, lijsten bij te houden, rapporten te genereren, aansluitingen voor te bereiden en andere belangrijke boekhoudfuncties.
10 min

Docker

De Docker Test evalueert het vermogen van een kandidaat om Docker in te zetten, te configureren, te beheren en problemen op te lossen, gebaseerd op scenario's uit de echte wereld. Deze test helpt je kandidaten aan te nemen met praktische Docker ervaring die zelfstandig kunnen werken.
10 min

Spring

Deze test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten bij het gebruik van het Spring-framework voor Java. De test richt zich op de meest gebruikte functies van Spring, evenals Spring Boot, en zal je helpen kandidaten te identificeren die veel kennis van het framework hebben.
10 min

Tableau

Deze Tableau-test beoordeelt het vermogen van kandidaten om de software te gebruiken om data te beheren, visualisaties voor bedrijfsinzichten en doelstellingen te bouwen, en dashboards voor gebruikers te bouwen. Deze test zal je helpen kandidaten te vinden met sterke Tableau-vaardigheden.
10 min

Scrum master

Deze Scrum Master-test beoordeelt de kennis van kandidaten van het Scrum Framework en hun vermogen om het als de Scrum Master toe te passen in echte situaties. Deze test zal je helpen kandidaten te vinden met praktijkervaring in Scrum-methoden.
10 min

Kubernetes

De Kubernetes-test evalueert het vermogen van een kandidaat om Kubernetes te implementeren, te configureren, te beheren en te troubleshooten in realistische scenario's. Deze test zal je helpen kandidaten te identificeren met sterke Kubernetes-beheervaardigheden.
10 min

Softwareontwikkelaar

Deze test voor softwareontwikkelaars beoordeelt de kandidaten op hun kennis over de basisprincipes en -onderwerpen van softwareontwikkeling. De test helpt je kandidaten te identificeren die problemen benaderen als softwareontwikkelaar om de best mogelijke oplossing te vinden.
10 min

MongoDB

De MongoDB-test beoordeelt kandidaten op hun vaardigheden in de database-oplossing en hun vermogen om best practices voor beveiliging, infrastructuur, prestaties en betrouwbaarheid toe te passen. Deze test helpt je kandidaten te identificeren met sterke MongoDB-vaardigheden.
10 min

Debiteuren

Deze test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten op het gebied van het identificeren, registreren en beheren van debiteuren. De test helpt je bij het identificeren van accountants die de vaardigheden hebben die nodig zijn om in de boekhouding te werken en de debiteurenadministratie bij te houden.
10 min

Aandacht voor details (visueel)

Deze aandacht voor details-test evalueert het vermogen van kandidaten om aandacht te besteden aan visuele details en informatie. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die nauwlettend aandacht hebben voor visuele aanwijzingen en visueel materiaal zorgvuldig en grondig kunnen behandelen.
10 min

Wiskunde op intermediair niveau

Deze intermediaire wiskunde niveau test evalueert de vaardigheid van kandidaten om wiskundige vergelijkingen en problemen op te lossen met betrekking tot breuken, decimalen, percentages, verhoudingen en tijdsberekeningen. Met deze test kun je kandidaten identificeren die goed kunnen werken met getallen. De test is geschikt voor elke functie waarvoor een intermediair niveau van wiskundige vaardigheden vereist is, zoals het werken met breuken, decimalen, verhoudingen, tarieven en percentages. Het helpt bedrijven bij het maken van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Crediteuren

Deze test evalueert de vaardigheden van kandidaten op het gebied van het identificeren, vastleggen en beheren van te betalen posten. De test helpt je accountants te identificeren die over de vereiste vaardigheden beschikken om boekhoudkundige zaken met betrekking tot te betalen posten te behandelen.
10 min

Engels (elementair/A2)

De Engelse (elementaire/A2) test evalueert de Engelse vaardigheden van kandidaten op A2-niveau binnen het CEFR-kader. Het zal je helpen medewerkers in dienst te nemen die over eenvoudige routinetaken kunnen communiceren waarvoor basisgeletterdheid en directe uitwisseling van informatie nodig is.
10 min

Projectmanagement

Op zoek naar kandidaten met sterke projectmanagement vaardigheden? Met onze Projectmanagement test kunt u de bekwaamheid van kandidaten beoordelen om projecten succesvol te beheren en bedrijfsdoelen te bereiken. Deze online test is niet gebaseerd op een specifieke projectmanagementmethodologie, maar evalueert eerder het vermogen van kandidaten om de beste beslissingen te nemen in een specifieke context.
10 min

Standaard wiskunde met driecijferige getallen

Deze standaard wiskundetest met driecijferige getallen beoordeelt het vermogen van kandidaten om wiskundige vergelijkingen op te lossen met behulp van driecijferige getallen. De test helpt u om kandidaten te identificeren die vergelijkingen kunnen oplossen door optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.
10 min

C (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt kandidaten op hun vermogen om een klein algoritme in C te programmeren en test zo hun programmeervaardigheden op basisniveau. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze test je ontwikkelaars met de meest essentiële C-vaardigheden te identificeren.
15 min

C++ (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in C++ te programmeren waarmee de basisprogrammeervaardigheden van de kandidaat worden getest. Deze test gebruikt een korte en eenvoudige programmeertaak zodat je ontwikkelaars kunt identificeren die over de belangrijkste C++-vaardigheden beschikken.
15 min

Python (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in Python te programmeren waarmee de basisprogrammeervaardigheden van de kandidaat worden getest. Deze test gebruikt een korte en eenvoudige programmeertaak zodat u ontwikkelaars kunt identificeren die over de belangrijkste Python-vaardigheden beschikken.
15 min

Gastvrijheid (hotel excl. restaurant)

Op zoek naar kandidaten met uitstekende gastvrijheid skills voor uw organisatie? Met onze Gastvrijheid test kunt u de (soft) skills, attitude en beoordelingsvermogen van kandidaten evalueren in scenario’s die typisch zijn voor het hotelwezen. Deze test helpt u entry- en mid-level professionals in de hospitality branche aan te nemen.
10 min

Python (programmeren): datastructuren & objecten

Deze Python-datastructuren & objecten-test evalueert de objectgeoriënteerde programmeervaardigheden van je kandidaat. In 30 minuten zullen ze met Python-objecten werken en een datastructuur implementeren. Deze test helpt je Python-ontwikkelaars op intermediair niveau aan te werven.
30 min

Horeca (hotel incl. restaurant)

Deze test voor de horeca beoordeelt de (zachte) vaardigheden, het oordeelsvermogen en de toegepaste kennis van een kandidaat, die nodig zijn om sterk te presteren als beginnend beroepsbeoefenaar tot een middenkaderfunctie in de horeca. De test helpt je bij het aannemen voor functies in hotels en restaurants.
10 min

C++ (programmeren): taalspecifieke concepten

Deze C++ programmeertest beoordeelt de programmeervaardigheden van kandidaten, en in het bijzonder hun vermogen om C++ te gebruiken om veelvoorkomende (software)ontwikkelingsproblemen op te lossen. Deze test zal u helpen om C++ ontwikkelaars van middelhoog niveau te identificeren en aan te nemen.
30 min

C (programmeren): taalspecifieke concepten

Deze C-programmeertest evalueert de procedurele programmeervaardigheden van een kandidaat, evenals diens vermogen om pointers en referenties te gebruiken en geheugen te beheren. Deze test helpt je C-ontwikkelaars van intermediair niveau te identificeren en aan te werven.
30 min

Engels (intermediair/B1)

De Engelse (intermediair/B1) test evalueert de Engelse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau binnen het CEFR-kader. Deze test zal je helpen medewerkers aan te nemen die in het Engels kunnen communiceren over onderwerpen die je vaak op het werk en in het dagelijks leven tegenkomt.
10 min

Customer Success vertegenwoordiger (SaaS)

Deze Customer Success vertegenwoordiger-test evalueert het vermogen van kandidaten om klanten proactief van dienst te zijn en te betrekken, met name in een SaaS-setting, door zowel hun benadering van klantproblemen als hun vaardigheden in probleemoplossing te beoordelen.
10 min

Customer success manager (SaaS)

Deze test voor customer success manager beoordeelt het vermogen van kandidaten om problemen van klanten te identificeren en op te lossen via een datagedreven aanpak die zich richt op het klanttraject en op het opbouwen van positieve relaties tussen klanten en het bedrijf.
10 min

Python (programmeren): werken met arrays

De Python programmeertest evalueert de vaardigheid van kandidaten om met arrays te werken. De test geeft kandidaten 30 minuten de tijd om een kort algoritme met arrays te creëren, rekening houdend met alle vereisten. Deze pre-employment programmeertest helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van developers met praktische ervaring in Python. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
30 min

Python (programmeren): debugging

Deze Python-debuggingtest evalueert kandidaten op hun vermogen om Python-code te interpreteren en te debuggen volgens een reeks gestelde eisen. Kandidaten krijgen 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

Java (programmeren): debugging

Deze Java debugging-test beoordeelt kandidaten op hun vermogen om Java-code te interpreteren en te debuggen op basis van een reeks eisen. Kandidaten krijgen 30 minuten om de eisen door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min

PHP (coding): object-oriented programming

De PHP programmeertest evalueert de objectgeoriënteerde programmeervaardigheden van kandidaten, evenals hun vermogen om PHP-specifieke functies zoals sorteren(), exploderen() en array_map() te gebruiken. Deze pre-employment programmeertest helpt je bij het identificeren en aannemen van mid-level PHP developers. De test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van elke developer die praktische ervaring met PHP heeft. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
30 min

JavaScript (programmeren): gegevensstructuren en types

Deze programmeertest evalueert het vermogen van een kandidaat om gegevensstructuren en gegevenstypes te manipuleren. Deze test intermediaire programmeervaardigheden in JavaScript. Deze test helpt je ontwikkelaars met essentiële kennis van JavaScript te identificeren en aan te werven.
30 min

Java (programmeren): gegevensstructuren

De Java data structuren test beoordeelt de vaardigheid van kandidaten in het effectief manipuleren van kerngegevensstructuren in de Java programmeertaal. In 30 minuten werken ze met de kern-Java API om typische en realistische scenario’s te implementeren. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van elke ontwikkelaar die praktische ervaring moet hebben met Java. Met deze test kunnen bedrijven geïnformeerde wervingsbeslissingen nemen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
30 min

Java (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze programmeertest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme in Java te programmeren waarmee de basisprogrammeervaardigheden van de kandidaat worden getest. Deze test gebruikt een korte en eenvoudige programmeertaak zodat je ontwikkelaars kunt identificeren die over de belangrijkste Java-vaardigheden beschikken.
15 min

PHP (programmeren): algoritmen op instapniveau

Deze PHP-test beoordeelt het vermogen van een kandidaat om een klein algoritme te programmeren en test diens basisvaardigheden in programmeren. Aan de hand van een bondige, concrete programmeeropdracht, helpt deze programmeertest je ontwikkelaars met de meest essentiële PHP-vaardigheden te identificeren.
15 min

Standaard wiskunde met tweecijferige getallen

Deze standaard wiskundetest met tweecijferige getallen beoordeelt het vermogen van kandidaten om wiskundige problemen op te lossen met behulp van één- en tweecijferige getallen. De test helpt u om kandidaten te identificeren die vergelijkingen kunnen oplossen door optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling.
10 min

Bedrijfsethiek en compliance

De bedrijfsethiek- en nalevingstest evalueert het bewustzijn, oordeel en kennis van kandidaten over ethische kwesties die in een bedrijfsomgeving voorkomen. Deze test zal je helpen medewerkers te werven met een sterk ethisch kompas die bedrijfsbeleid kunnen naleven.
10 min

Adobe Photoshop voor designers

De Adobe Photoshop voor designers test evalueert technische vaardigheden van kandidaten in Photoshop, gericht op hun vermogen om afbeeldingen te manipuleren en combineren met tekst en andere elementen om kunstwerken te creëren voor diverse doeleinden en media. Deze test helpt bedrijven, HR-managers en wervingsspecialisten bij het aannemen van grafisch ontwerpers, webdesigners, visueel ontwerpers, marketingontwerpers, infographicontwerpers, in-house ontwerpers, gebruikersinterfaceontwerpers, enz. Door objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen te gebruiken, helpt de test bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve online tests om bedrijven te helpen bij het aannemen van talent. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

Vue.js (Vue 2)

De Vue.js-test meet de kennis en ervaring van kandidaten met het Vue.js-framework (Vue 2) en best practices, alsook hun vermogen om de Vue.js-stijlgids te volgen en de ideale architecturale benaderingen te kiezen.
10 min

Magento 2

Op zoek naar ervaren Magento 2 ontwikkelaars? Onze Magento 2 test evalueert de vaardigheden en kennis van kandidaten in het ontwikkelen van Magento 2 modules, thema’s en eCommerce websites.
10 min

Angular

De Angular test evalueert de kennis en ervaring van een ontwikkelaar met het Angular framework, hun begrip van de functies en beste praktijken, evenals hun vermogen om de Angular style guide te volgen. Met deze test kun je de best passende front-end ontwikkelaars identificeren die het Angular framework gebruiken om applicaties te maken. De test helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een interview.
10 min

IT-bedrijfsanalist

De test voor IT-bedrijfsanalist beoordeelt de bekwaamheid van de kandidaten in de vaardigheden die nodig zijn om als IT-bedrijfsanalist te functioneren. De test helpt je kandidaten te identificeren die je zaken kunnen begeleiden om zijn producten en services door data-analyse te verbeteren.
10 min

Ionic Framework met React

Dit Ionische kader met de test van de Reactie evalueert de kennis van een kandidaat van Ionic Framework met React. Deze test zal je helpen Ionic-ontwikkelaars aan te werven die de vaardigheden hebben om je Ionic-apps te maken, bij te werken en te onderhouden.
10 min

Basisbegrippen van HR

De test Basisbegrippen van HR evalueert de kerncompetenties die noodzakelijk zijn voor een professional in Human Resources in een organisatie. De test helpt je kandidaten te identificeren die goed voor je meest waardevolle activa kunnen zorgen: je mensen.
10 min

AVG en privacy

De test voor AVG en privacy beoordeelt of kandidaten de grondbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming begrijpen en of ze die kunnen toepassen in scenario's op de werkplek. Met deze test kun je kandidaten identificeren die het AVG-beleid kunnen opstellen en uitvoeren.
10 min

E-mailvaardigheden (Gmail)

Deze Gmail-test beoordeelt de algemene e-mailvaardigheden van kandidaten met behulp van Gmail. Met deze test kun je kandidaten aannemen die de basisprocessen van e-mail begrijpen en de beste praktijken en de juiste e-mailetiquette in een zakelijke context kennen en deze kunnen toepassen in Gmail.
10 min

CSS

De CSS-ontwikkelaarstest beoordeelt de kennis en vaardigheden van kandidaten in CSS-concepten en -technieken. De test helpt je kandidaten te identificeren die ervaring hebben met CSS om websites en webtoepassingen te maken
10 min

Leiderschap en peoplemanagement

De leiderschaps- en peoplemanagementtest evalueert het vermogen van een kandidaat om anderen binnen een organisatie te managen met gebruikmaking van zowel invloed als begeleiding. Deze test zal je helpen managers te werven die anderen kunnen steunen en ontwikkelen om jouw organisatie te helpen groeien.
10 min

Aandacht voor details (tekst)

Op zoek naar kandidaten met oog voor detail? Met onze Aandacht voor details (tekst) test kunt u de tekstuele nauwkeurigheid van kandidaten beoordelen. Deze online pre-hire vaardigheidstest evalueert het vermogen van kandidaten om aandacht te besteden aan tekstuele details tijdens het verwerken van informatie. De Aandacht voor details (tekst) test helpt bedrijven bij het identificeren van kandidaten die met zorg en nauwkeurigheid complexe processen kunnen afhandelen met behulp van analytische vaardigheden.
10 min

Problemen oplossen

Deze probleemoplossingstest evalueert de vaardigheid van kandidaten om problemen te definiëren en data en tekstuele informatie te analyseren om correcte beslissingen te nemen. Met deze test kun je kandidaten identificeren die analytische vaardigheden gebruiken om complexe situaties te evalueren en erop te reageren. De test is geschikt voor functies waarbij constant veranderende variabelen en strakke deadlines beheerd moeten worden. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
9 min

Numeriek redeneren

Deze numerieke redeneertest beoordeelt de algemene vaardigheid van de kandidaten met getallen en hun vaardigheid in het interpreteren ervan voor een breed scala van toepassingen. Deze test zal je helpen kandidaten te vinden met sterke numerieke vaardigheden.
10 min

Kritisch denken

Bent u op zoek naar kandidaten met sterk analytisch denkvermogen voor uw organisatie? Met onze Kritisch denken test kunt u het vermogen van kandidaten om analytisch te denken beoordelen. Deze test evalueert het vermogen om complexe problemen te analyseren, logisch te redeneren en effectieve beslissingen te nemen. Door middel van objectieve data en betrouwbare assessments kunt u de best-fit kandidaten identificeren voor uw organisatie.
10 min

Onderhandelen

Deze Onderhandelingstest evalueert het vermogen van een kandidaat om te onderhandelen binnen een zakelijke context. Deze screeningstest helpt je werknemers aan te nemen die in uiteenlopende contexten voor jouw belangen kunnen onderhandelen.
10 min

Node.js

Deze Node.js-test evalueert de kennis en vaardigheden van kandidaten in Node.js API en beoordeelt hun gebruik van best practices en architecturale visie met betrekking tot Node.js-ontwikkeling. Deze test zal je helpen kandidaten te vinden met praktijkervaring in Node.js.
10 min

Facebook advertenties

De Facebook-reclametest evalueert kandidaten op hun vaardigheden in het opzetten en beheren van Facebook-reclamecampagnes die ROI opleveren. Deze test helpt je Facebook-reclame-experts aan te werven die je publiek en conversiegraad kunnen vergroten.
10 min

Microsoft PowerPoint

Deze Microsoft PowerPoint-test beoordeelt kandidaten op hun conceptuele en creatieve vaardigheden om boeiende presentaties te maken. Hij toetst ook hun technische vaardigheden in het creëren van effectieve dia's met PowerPoint als onderdeel van de Microsoft Office suite.
10 min

Microsoft Excel (algemeen)

Onze online Excel-test evalueert de vaardigheden van kandidaten op het gebied van het lezen en interpreteren van Microsoft Excel-spreadsheets, het uitvoeren van basisberekeningen en het manipuleren van tabellen. Gebruik onze test om geschikte kandidaten te identificeren die Excel kunnen gebruiken als onderdeel van het Microsoft Office-pakket. Vereenvoudig uw wervingsproces door de vaardigheden van kandidaten te beoordelen met onze gespecialiseerde online test. Vertrouw op onze test om de beste kandidaten te vinden voor functies zoals managementassistenten, directieassistenten en andere functies waar een goede basiskennis van Microsoft Excel vereist is. Neem gekwalificeerd personeel aan met onze online selectietest voor Microsoft Excel.
12 min

Boekhouding voor gevorderden (GAAP)

Bent u op zoek naar gekwalificeerde Accountants, boekhouders en andere professionals met sterke boekhoudkundige vaardigheden? Met onze Boekhouding voor gevorderden (GAAP) test kunt u de expertise en bekwaamheid van kandidaten op het gebied van boekhouding beoordelen. Deze test evalueert de kennis van boekhoudkundige concepten, het vermogen om boekhoudkundige cijfers te verwerken en te berekenen, en het beheer van financiële gegevens. Door middel van objectieve data en betrouwbare assessments kunt u de best passende kandidaten identificeren voor uw organisatie.
10 min

Klantenservice

Op zoek naar kandidaten met sterke klantgerichte vaardigheden voor uw organisatie? Met onze Klantenservice test kunt u de capaciteit van kandidaten beoordelen om op een passende manier te reageren op klantproblemen. Deze test helpt u kandidaten te identificeren die een klantgerichte aanpak hanteren bij het oplossen van problemen, om de beste service te leveren.
10 min

Leesvaardigheid

De leesvaardigheidstest beoordeelt het vermogen van kandidaten om een deel van een tekst te lezen en de inhoud ervan te begrijpen. Deze test helpt je om kandidaten te identificeren die geschreven informatie kunnen verwerken en aangewezen conclusies kunnen trekken door analytisch te denken.
13 min

Adobe Illustrator

Deze Adobe Illustrator-test evalueert de technische kennis van de software en het vermogen van de kandidaten om designs te creëren voor zowel drukwerk als het web. Deze test helpt je designers te identificeren die Adobe Illustrator goed beheersen en het effectief gebruiken.
10 min

WordPress-beheer

De WordPress-ontwikkelaartest beoordeelt kandidaten op hun kennis van de infrastructuur van WordPress en coderingsvaardigheden voor het platform. Deze test zal je helpen WordPress ontwikkelaars aan te werven die een WordPress site kunnen opzetten en plugins kunnen ontwikkelen voor je behoeften.
10 min

E-mailmarketing

De test voor e-mailmarketing beoordeelt het begrip en het vermogen van de kandidaten om een e-mailmarketingcampagne te plannen, uit te voeren, te analyseren en te optimaliseren. De test helpt je kandidaten te identificeren met een algemeen begrip van de beste praktijken en praktische ervaring.
10 min

Google Analytics

De Google Analytics-test beoordeelt de kennis en ervaring van de kandidaten met betrekking tot de tool. Deze test helpt je bij het aannemen van Google Analytics-experts die rapporten kunnen opstellen, lezen en aan de hand van die rapporten beslissingen kunnen nemen die je helpen je zakelijke doelen te bereiken.
10 min

SEO-copywriting

De test voor SEO-copywriting beoordeelt de kennis van een kandidaat op het gebied van de beste SEO-praktijken en hun vermogen om webpagina's te helpen ranken in SERP's. Deze test helpt je SEO-copywriting experts in te huren die keyword en content optimalisatie kunnen gebruiken om het verkeer op je website te laten groeien.
10 min

AWS

Deze AWS-test evalueert de vaardigheden van kandidaten in het designen van oplossingen en het implementeren van best practices in AWS op basis van het Well-Architected Framework. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die ervaring hebben met AWS en je cloudresources goed beheren.
10 min

Laravel

Deze Laravel-test evalueert kandidaten op hun kennis van het Laravel framework. Deze test helpt je Laravel-ontwikkelaars aan te werven die je applicaties kunnen maken, updaten en onderhouden met Laravel.
10 min

Mandarijns (gevorderd/B1)

De Mandarijns (gevorderd/B1) test evalueert de kennis van het Mandarijns van een kandidaat op B1/gevorderd niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Mandarijns kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen op het werk en in het dagelijkse leven tegenkomt.
10 min

DISC

De DISC-test is gebaseerd op het model dat werd ontwikkeld door psycholoog William Marston voor gedragsassessment. De test classificeert hoe wij emoties in de vier gedragstypes van DISC uitdrukken: dominantie (D), invloed (I), standvastigheid (S) en consciëntieusheid (C).
10 min

Big 5 (OCEAN)

De Big 5-persoonlijkheidstest volgt het Five-Factor Model, een empirische theorie in de psychologie die vijf overkoepelende dimensies van persoonlijkheid evalueert: openheid, ordelijkheid, extraversie, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit.
10 min

DRF (Django REST Framework)

Deze screeningtest helpt je de technische bekwaamheid te beoordelen van ontwikkelaars die met het Django REST Framework werken. De test dekt algemene DRF-kennis en gaat dieper in op modellen, serializers en views. Hij helpt je bij de aanwerving van ingenieurs die API's ontwikkelen.
10 min

Zakelijk inzicht

Op zoek naar kandidaten met sterke zakelijke beoordelingsvaardigheden? Onze Zakelijk inzicht Test evalueert het vermogen van kandidaten om de juiste afwegingen en beslissingen te nemen in een zakelijke context.
10 min

Nederlands (vergevorderd/C1)

De Nederlandse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van het Nederlands op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test helpt je bij het aannemen van medewerkers die kunnen deelnemen aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Nederlands.
10 min

Italiaans (vergevorderd/C1)

Op zoek naar kandidaten met uitstekende taalvaardigheid in het Italiaans voor uw organisatie? Met onze Italiaans (vergevorderd/C1) test kunt u de kennis van de Italiaanse taal van kandidaten beoordelen op het C1-niveau van het CEFR-framework. Deze test helpt u medewerkers aan te nemen die in staat zijn om deel te nemen aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Italiaans.
10 min

Spaans (vergevorderd/C1)

De Spaanse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van de Spaanse taal op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Spaans mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
12 min

Portugees – Portugal (vergevorderd/C1)

De Portugese (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van de Portugese taal op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Portugees mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Mandarijns (vergevorderd/C1)

De Mandarijnse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van het Mandarijns op C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Mandarijns mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Duits (vergevorderd/C1)

De Duitse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van de Duitse taal op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Duits mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Frans (vergevorderd/C1)

De Franse (vergevorderd/C1) test evalueert de kennis van een kandidaat van het Frans op het C1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Frans kunnen deelnemen.
10 min

Engels (gevorderd/C1)

Deze Engels (gevorderd/C1) test evalueert de kennis van de Engelse taal op het C1-niveau van het CEFR-framework. Met deze test kun je werknemers inhuren die kunnen deelnemen aan veeleisende professionele en sociale gesprekken in het Engels. De test is geschikt voor functies zoals editors, schrijvers, content creators, customer success managers en andere medewerkers die bekwaam moeten zijn in het Engels om goed te presteren in hun functies. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
12 min

Nederlands (gevorderd/B1)

Deze Nederlands (gevorderd/B1) test evalueert de Nederlandse taalvaardigheid van kandidaten op het B1-niveau van het CEFR-framework. Met deze test kun je werknemers inhuren die kunnen communiceren in het Nederlands over onderwerpen die vaak voorkomen op het werk en in het dagelijks leven. De test is geschikt voor functies zoals customer support agents, sales representatives en andere medewerkers die een gevorderd niveau van het Nederlands nodig hebben om goed te presteren in hun functies. Het helpt bedrijven bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen door de best passende kandidaten te identificeren op basis van objectieve gegevens en betrouwbare beoordelingen. Deze pre-employment test is ontworpen door een vakdeskundige om de vaardigheden van je kandidaten grondig te testen. Je kunt deze online test naar potentiële kandidaten sturen voordat je ze uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Italiaans (gevorderd/B1)

De Italiaanse (gevorderd/B1) test evalueert de Italiaanse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Italiaans kunnen communiceren over onderwerpen die vaak op het werk en in het dagelijks leven voorkomen.
10 min

Spaans (gevorderd/B1)

De Spaanse (gevorderd/B1) test evalueert de Spaanse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers aan te nemen die in het Spaans mee kunnen communiceren over onderwerpen die men algemeen tegenkomt op het werk en in het dagelijks leven.
10 min

Portugees – Portugal (gevorderd/B1)

De Portugees-Portugal (gevorderd/B1) test evalueert de Portugese vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Portugees over onderwerpen kunnen communiceren die algemeen op het werk worden ontmoet.
10 min

Duits (gevorderd/B1)

De Duitse (gevorderd/B1) test evalueert de Duitse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Duits kunnen communiceren over onderwerpen die vaak op het werk en in het dagelijks leven worden ontmoet.
10 min

Frans (gevorderd/B1)

De Franse (gevorderd/B1) test evalueert de Franse vaardigheid van een kandidaat op B1-niveau van het CEFR-kader. Deze test zal je helpen werknemers in dienst te nemen die in het Frans over onderwerpen kunnen communiceren die algemeen op het werk en in het dagelijkse leven worden ontmoet.
10 min

Microsoft Windows

Deze Microsoft Windows-test beoordeelt het begrip en de toepassing van basisconcepten in Windows van kandidaten. Het helpt u om kandidaten aan te nemen die in Windows kunnen werken als het kader voor het Microsoft Office-pakket.
10 min

E-mailvaardigheden (Microsoft Outlook)

Deze Microsoft Outlook-test evalueert de algemene e-mailvaardigheden van kandidaten met behulp van MS Outlook. Met deze test kunt u kandidaten aannemen die de juiste e-mailetiquette en basisprocessen voor e-mail in een zakelijke context begrijpen met behulp van de Microsoft Office-suite.
10 min

WooCommerce

De WooCommerce-test beoordeelt de mate waarin kandidaten vertrouwd zijn met belangrijke concepten en praktijken. De test beoordeelt of zij in staat zijn om goede eCommerce-oplossingen in WooCommerce te bouwen en functies te ontwikkelen die aan je eisen voldoen.
10 min

Shopify

De Shopify-test evalueert kandidaten op hun kennis en vaardigheid in het ontwikkelen, aanpassen en beheren van een Shopify-winkel. Deze test helpt je Shopify-ontwikkelaars aan te nemen die al je behoeften inzake e-commerce aankunnen met het Shopify-platform.
10 min

Power BI

Deze Power BI test evalueert de technische kennis en vaardigheden van kandidaten met de software en hun vermogen om informatieve en visueel aantrekkelijke ontwerpen te maken. Met Power BI kunnen bedrijven gegevens omzetten in inzichten en visualisaties die cruciaal zijn voor datagestuurde besluitvorming. Deze test helpt bij het identificeren van kandidaten die bedreven zijn in het gebruik van Microsoft Power BI en in staat zijn om complexe gegevenssets te analyseren en bruikbare rapporten en dashboards te maken. Het is geschikt voor functies zoals data-analisten, business analisten, data scientists, IT-professionals, Power BI-specialisten, BI-consultants en BI-ontwikkelaars. TestGorilla biedt betrouwbare en objectieve beoordelingen om bedrijven te helpen bij het nemen van geïnformeerde wervingsbeslissingen.
10 min

Verbaal redeneren

Deze mondelinge redeneer-test beoordeelt het vermogen van kandidaten om logische relaties tussen woorden te herkennen en nauwkeurige conclusies te trekken uit schriftelijke informatie. Deze cognitieve vaardigheidstest helpt je om de analytische vaardigheden van kandidaten te beoordelen via taal.
10 min

Ionic Framework met Angular

Deze Ionic Framework met Angular-test evalueert de kennis van Ionic framework met Angular van een kandidaat. Deze test helpt je Ionic-ontwikkelaars aanwerven met de vaardigheden om je Ionic-apps te maken, te updaten en te onderhouden.
10 min

Microsoft Excel (geavanceerd)

Deze geavanceerde Excel-test beoordeelt de beheersing van een brede reeks aan Excel-functies en -formules van kandidaten. Deze test zal u helpen om kandidaten te identificeren die de vaardigheden bezitten om in Microsoft Excel gegevens te organiseren en daaruit inzichten te verkrijgen.
10 min

Microsoft Azure

Deze Microsoft Azure-test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten om cloudoplossingen te designen, de juiste tools in te zetten en de best practices te gebruiken voor apps en services in Azure, op basis van het Cloud Adoption Framework van Microsoft.
10 min

Softwarearchitect

Deze softwarearchitecttest evalueert kandidaten op hun vermogen om de behoeften en prioriteiten van technologische projecten te analyseren en beslissingen te nemen over de architectuur in verschillende softwaredesignscenario's. Deze test helpt je ervaren softwarearchitecten te identificeren.
10 min

Werken met data

De test voor Werken met data beoordeelt het vermogen van kandidaten om met gegevens te werken, inclusief het juist verwerken van gegevens en basisgegevensanalyses uitvoeren. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die met gegevens kunnen werken om resultaten te volgen en presenteren.
10 min

Google Cloud Platform (GCP)

Deze Google Cloud Platform (GCP)-test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten in het designen van oplossingen en het implementeren van best practices in GCP op basis van het Architectural Framework van Google. De test helpt je kandidaten te identificeren die veel ervaring hebben met GCP-beheer.
10 min

Adverteren via PPC

Deze adverteren via PPC-test evalueert de vaardigheden van kandidaten in pay-per-click-reclame, waaronder het plannen, activeren en optimaliseren van betaalde reclamecampagnes. Deze test evalueert het vermogen van de kandidaten om goede keuzes te maken in typische, betaalde marketingscenario’s.
10 min

Tijdmanagement

De tijdmanagementtest evalueert het vermogen van kandidaten om hun tijd goed in te delen in een professionele omgeving. Door middel van typische werkplaatsscenario's beoordeelt deze test hoe goed kandidaten prioriteiten in taken en projecten kunnen aanbrengen, taken en projecten kunnen plannen, uitvoeren en erover reflecteren.
9 min

Salesforce CRM

De Salesforce Customer Relationship Management (CRM)-test evalueert de bekendheid van kandidaten met de basisconcepten en standaardfunctionaliteit van Salesforce CRM. Deze test zal je helpen kandidaten aan te nemen die ervaring hebben met het gebruik van Salesforce in hun functie.
10 min

Financiële modellering in Excel

Deze test voor financiële modellering beoordeelt de essentiële financiële en waarderingsvaardigheden van kandidaten en hun vermogen om financiële modellen met Excel te maken en te onderhouden. Deze test helpt je financiële professionals aan te nemen die vaak met Excel moeten werken.
10 min

Enneagram

De Enneagramtest volgt het persoonlijkheidsmodel dat is ontwikkeld in de leer van O. Ichazo en C. Naranjo. Het model brengt negen verschillende persoonlijkheden in kaart op een negenpuntsdiagram en beschrijft de belangrijkste overtuigingen en het wereldbeeld van elke persoonlijkheid.
10 min

Communicatie

Deze communicatietest evalueert de vaardigheden van kandidaten in duidelijke en effectieve communicatie met gebruik van professionele etiquette. De test beoordeelt kandidaten in zowel schriftelijke als verbale communicatie, evenals non-verbale aanwijzingen en actief luisteren.
8 min

UX/UI-Design

Deze UX/UI-Designtest evalueert de kennis van kandidaten van het algemene UX/UI-designproces. Het test of kandidaten het vermogen hebben tot omzetting van functievereisten in nuttige en intuïtieve designs voor digitale producten die uw gebruikers een geweldige ervaring geven.
10 min

Cyberveiligheid

Deze cyberveiligheid-test evalueert de technische kennis van kandidaten over cyberveiligheid en hun vermogen om belangrijke kerngebieden zoals eindpunt, netwerk en webbeveiliging te begrijpen. Deze test zal je helpen deskundigen voor diverse cyberveiligheidsrollen identificeren.
10 min

Outbound Sales (B2B)

Op zoek naar kandidaten met sterke B2B verkoopvaardigheden? Onze B2B Sales test evalueert de vaardigheden van kandidaten bij het verkopen van B2B-producten via transactionele, outbound sales. Het helpt u bij het identificeren van kandidaten die leads kunnen kwalificeren, prospects kunnen beheren en bezwaren kunnen overwinnen om succesvolle verkoopafsluitingen te realiseren.
10 min

Cloudsysteembeheer

Deze test voor het cloudsysteembeheer evalueert de capaciteiten van kandidaten op het gebied van het installeren, configureren en onderhouden van computersystemen. Deze test helpt je systeembeheerders met ervaring in Windows en Linux en ervaring in cloudoplossingen en netwerken te identificeren.
10 min

16 types

Gebaseerd op het werk van Carl Jung, geeft de 16 types-test inzicht in de bron van de energie van een kandidaat, de manier waarop ze informatie verwerken, hoe ze besluiten nemen en het soort levensstijl dat ze verkiezen.
10 min

Talent acquisition

De Talent acquisition test evalueert de kerncompetenties van kandidaten op het gebied van het vinden, aantrekken en werven van talent. Deze test zal je helpen kandidaten te identificeren die praktische ervaring in talentwerving hebben en kan je helpen je personeelsbezettingsdoelstellingen te halen.
10 min

Ruimtelijk redeneren

Op zoek naar kandidaten met ruimtelijk redeneervermogen? Met onze Ruimtelijk redeneren test kunt u de ruimtelijke analysevaardigheden van kandidaten evalueren. Deze online test beoordeelt het vermogen van kandidaten om 2-dimensionale en 3-dimensionale objecten en ruimte te analyseren. De Ruimtelijk redeneren test is relevant voor STEM-gerelateerde functies (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) en test analytische vaardigheden.
10 min

Zendesk CS

De Zendesk-test evalueert kandidaten op hun vermogen om met Zendesk-supportproducten een goede klantenservice te bieden aan je bedrijf. Deze test helpt je kandidaten te identificeren met sterke kritische denkvaardigheden die met Zendesk effectief problemen kunnen oplossen.
10 min

Hubspot CRM

De HubSpot-test meet de vaardigheden van kandidaten in HubSpot sales, marketing en customer service software. Deze test helpt je kandidaten te identificeren die met de volledige suite van HubSpot-tools effectief processen kunnen beheren en oplossingen kunnen implementeren.
10 min

QA / Test engineer

De QA-/Test engineer-test evalueert kandidaten op de belangrijkste benodigde vaardigheden om een effectieve softwaretestingenieur te zijn. Hij helpt je kandidaten te identificeren die hun kennis doeltreffend in teamverband kunnen toepassen en projecten kunnen beheren om resultaten te behalen.
10 min

Technische SEO

Deze test voor Zoekmachine Optimalisatie (SEO) beoordeelt de vaardigheden van kandidaten in het analyseren van websites en het verbeteren van hun ranking in zoekmachines. Deze test zal je helpen technische SEO-experts in te huren die jouw website op de (internet) kaart kunnen zetten.
10 min

Google Ads

De Google Ads test evalueert de kennis van de kandidaten van de belangrijkste concepten en de essentiële functionaliteit van Google Ads. Deze test zal je helpen Google Ads-experts aan te werven die het platform kunnen gebruiken om resultaten te behalen voor zowel zoek- als betaalde campagnes.
10 min

Flutter

Deze Flutter-test evalueert de vaardigheden en kennis van kandidaten in het ontwikkelen van apps met behulp van het Flutter-framework. Deze test zal je helpen ontwikkelaars aan te nemen die bedreven zijn in Flutter en code kunnen schrijven en verbeteren om de gewenste uitkomsten te krijgen.
10 min

React Native

Deze React Native test evalueert de kennis van kandidaten over het React Native framework. Deze test helpt je bij het aanwerven van React Native-ontwikkelaars die je Reach Native-apps kunnen maken, bijwerken en onderhouden.
10 min

PHP (programmeren): algoritmen op intermediair niveau

Deze PHP-test beoordeelt de versleutelingsvaardigheden van de kandidaten door middel van een korte programmeeropdracht. De test vereist van kandidaten dat ze een stukje code schrijven dat voldoet aan bepaalde vereisten. Kandidaten kunnen hun code uitvoeren om te testen of het resultaat overeenkomt met hun verwachtingen.
35 min

Social Media Management

Deze Social Media Management-test beoordeelt de vaardigheden van kandidaten op het gebied van essentiële sociale media-managementpraktijken en hun vermogen om hun kennis toe te passen om hun bereik op sociale media-kanalen te optimaliseren.
10 min

Microsoft Word

Deze Microsoft Word-test evalueert de vaardigheid van kandidaten om Microsoft Word binnen een bedrijfscontext te gebruiken. Deze test zal u helpen om kandidaten aan te nemen die met Word kunnen werken en Word kunnen gebruiken als onderdeel van het Microsoft Office-pakket binnen hun dagelijkse werkzaamheden.
12 min

WordPress-ontwikkelaar

De WordPress-ontwikkelaartest beoordeelt kandidaten op hun kennis van de infrastructuur van WordPress en coderingsvaardigheden voor het platform. Deze test zal je helpen WordPress ontwikkelaars aan te werven die een WordPress site kunnen opzetten en plugins kunnen ontwikkelen voor je behoeften.
10 min

HTML5

De HTML5-test beoordeelt de kennis en vaardigheden van kandidaten in HTML5. Deze test helpt je kandidaten te identificeren met veel kennis van HTML5 en die HTML5 effectief kunnen gebruiken om websites en webtoepassingen te ontwikkelen.
10 min

DevOps

De DevOps-test beoordeelt de kennis van kandidaten van DevOps-concepten en -praktijken en of zij die kennis kunnen toepassen om de infrastructuur te verbeteren, een snellere time-to-market te bereiken en het aantal mislukkingen bij nieuwe releases te verminderen.
10 min

Datawetenschap

Deze test voor datawetenschap beoordeelt vaardigheden van kandidaten in de onderwerpen van de kerndatawetenschap zoals statistiek, machine learning, neurale netwerken en deep learning. De test is ontworpen om je te helpen bij het identificeren van beginnende en gemiddelde datawetenschappers.
10 min

Javascript (programmeren): debugging

Deze JavaScript debugging-test beoordeelt het vermogen van de kandidaat om JavaScript-code te interpreteren en die op te lossen volgens een aantal gestelde vereisten. Kandidaten krijgen 30 minuten om de vereisten door te lezen en een gedeeltelijk werkend script te repareren.
30 min