Vetenskapen och standarderna bakom TestGorilla.

Vårt uppdrag är att ge dig och dina kandidater en trevlig och mycket noggrann screeningupplevelse – utan partiskhet eller stress. Vi uppnår detta med hjälp av ett djupgående vetenskapligt tillvägagångssätt i flera lager som säkerställer att våra screeningtester alltid är relevanta, pålitliga och rättvisa.

Skapade och validerade av experter.

Allt börjar med vårt psykometrikteam. Först använder vi beprövade och väletablerade principer inom testteori för att utforma ramverket för våra tester. Därefter utvecklar ämnesexperter inom varje område frågorna för dessa tester med vägledning från vårt team. Dessa tester granskas sedan av andra experter för att säkerställa att de är korrekta och effektiva.

Ett porträtt av TestGorillas chef för bedömningar, Kim Severinsen

"Bredden, djupet och mångfalden av de begåvade människorna i vårt Utvärderingsteam säkerställer att vi har kapaciteten och expertisen att leverera ledande, vetenskapsbaserad mätning, utvärderingsinnehåll, insikter och innovation."

Kim Severinsen, chef för utvärdering på TestGorilla

En illustration som visar vetenskaplig dataforskning

Tillförlitliga tester som backas upp av vetenskap.

Men vårt arbete är inte slut där. Våra avancerade statistiska algoritmer analyserar nyckeltal som kontinuerligt verifierar och förbättrar våra tester. Vi använder mått, som till exempel Cronbachs alfa, för att hjälpa oss att spåra och bekräfta den interna konsekvensen hos frågorna i ett test.

Ett fotografi och en illustration som visar en bedömningsforskare och vetenskaplig forskning

Förutsäga jobbframgång med data.

Med hjälp av ramverket UGESP vid val av medarbetare och kompetensanalyser från den amerikanska arbetsmyndigheten verifierar vi innehållets giltighet (vad ett test utvärderar) för vart och ett av våra tester.

Vi samlar även in feedback från våra kunder om resultatet för de kandidater som de anställer. Det hjälper oss att bekräfta den prediktiva giltigheten för varje test och gör det möjligt för oss att ge datadrivna rekommendationer om vilka tester som ska användas för ett visst jobb.

Rättvist för alla kandidater.

Vi har byggt upp vår plattform och våra tester på EEOC:s (jämställdhetskommissionen Equal Employment Opportunity Commission) standarder för att utesluta omedveten partiskhet från anställningsprocessen. Det innebär att dina bästa kandidater kommer att rangordnas högst oavsett kön, ras, etnicitet eller ålder. Vi använder även regelbundet DIF-studier (differential item functioning) som utförs på information som samlats in från kandidater. Det hjälper oss att kontinuerligt utesluta eventuella negativa effekter från anställningsprocessen.

Ett fotografi av en lycklig kund

En trevlig användarupplevelse.

Med TestGorillas enkla, effektiva design kan dina kandidater fokusera på det som är viktigast: att visa upp sina färdigheter. Våra frågor ger kandidaterna realistiska scenarier som efterliknar upplevelsen av att ha de jobb som de söker sig till.

Insiktsfullt och okomplicerat.

Slutligen lägger vi ner lika mycket tanke och omsorg på de rapporter och insikter som vi ger dig när vi gör våra tester. Därför rankas vår plattform som nummer ett när det gäller kundnöjdhet på webbplatsen för programvarugranskning G2.

Med bara några få klick kan du i TestGorilla granska, rangordna och snabbt förstå dina kandidaters styrkor och svagheter. Våra tydliga och organiserade rapporter är utformade för att hjälpa dig att fokusera på korrekta, datadrivna anställningsbeslut som kommer att ha en positiv inverkan på företagets långsiktiga framgång.

No publications to display

Förbättra din rekryteringsprocess nu.

Börja använda TestGorilla idag eller prata med oss om vilka utmaningar du möter i rekryteringsprocessen för att se hur vi kan hjälpa till.

Innehållet på den här sidan är endast avsett för allmän information och utgör inte juridisk rådgivning och ersätter inte heller ett juridiskt ombud.